Tvoříme v přírodě
program

Program:- zaměřuje se na tvorbu v přírodě a přírodní materiály
- inspiruje se přírodními národy a folklorem na Valašsku
- děti si vyzkouší nejrůznější výtvarné techniky
(malba, kresba, modelování, instalace, land art...)
- práce v kolektivu a na čerstvém vzduchu
- individuální přístup
- výlety (např. do Valašského skanzenu) a různé hry
- kvalifikované vedení

(Podrobný program bude brzy upřesněn)