Tvoříme v přírodě
lektorky
Lektorky:

MgA., Mgr. Pavla Kantorová (IČ: 88388433)


se sídlem V Újezdech 535/1, 621 00 Brno
telefon: +420 606 521 002     

e-mail: pavla.kantorova@gmail.com

web: http://www.pavlakantorova.wz.cz/

-

absolventka Fakulty výtvarných umění VUT Brno, Katedry výtvarné výchovy
Pedagog. fakulty Univerzity Palakého v Olomouci, Střední umělecké školy
grafické v Jihlavě
- praxe ve výtvarném vedení na Střední uměleckoprůmyslové škole v
Heleníně, Gymnázium Globe v Brně, Základní umělecké škole
ve Žďáru nad Sázavou
- nyní vede jako OSVČ individuální výtvarné kurzy
- živnostenský list na pořádání mimoškolních aktivit ve vzdělávání a kurzech
- ilustrátorka, malířka, grafička.


Mgr. Eva Jaroňová

telefon: 420 739 068 111

e-mail: eva.jaronova@gmail.com


web: http://portfolioevaj.blogspot.com/

-
absolventka Katedry výtvarné výchovy Pedagog. fakulty Univerzity
Palakého v Olomouci, Střední umělecké školy sklářské
ve Valašském Meziříčí
- praxe ve výtvarném vedení na Gymnázium v Tišnově
- nyní studuje Fakultu výtvarných umění VUT v Brně
- ilustrátorka, malířka, grafička.